Polski Biznes

Hejnał Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

30-733 Kraków ul. Obrońców Modlina 5

tel.: 012 653-21-42, dział handlowy; (012) 653 23 93 centrala

fax: 653-28-88


rok założenia firmy: 1957

PLEN

NIP: 675-000-49-33

Certyfikaty: Certyfikaty Jakości Dostaw Fiat Auto Poland nr HD 1710/52/09/98
HD 72/45/03/98
HD 897/99

Ilość pracowników: 50-100

Hejnał Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów Zakład Pracy Chronionej

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "Hejnał" powstała w 1957 r. Obecne budynki zakładu przy ul. Obrońców Modlina 5 w Krakowie zostały oddane do eksploatacji w 1971 r.
W 1992 r. Spółdzielnia otrzymała status zakładu pracu chronionej. Zakład zatrudnia 80 osób z czego 65% stanowią osoby niepełnosprawne.
Zakład systematycznie podnosi jakość świadczonych usług i wyrobów co zostało potwierdzone w 2003 r. uzyskaniem certyfikatu na zgodność z normą EN ISO 9001:2000.